utolsó frissítés: 2009. jan. 20.

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

 • > A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 384-389.
 • > Az amerikai magyar szervezeti élet és identitások értelmezési lehetőségei. In: Papp Z. Attila (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Books, Budapest, 2008. 397-425.
 • > Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Papp Z. Attila: A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 390-397.
 • > Szakiskolai mindennapok és lemorzsolódás. Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Budapest példája. REGIO 2008/1. 66-95.
 • > The Institutional Network of the Preservation and Maintenance of National Identity: Press and Media. MINORITIES RESEARCH No. 10. 2008. 35-50.
 • > Viszonyulások. Kis magyar (kárpát-medencei) előítélet térkép. KALLIGRAM 2008/2.
 • > Ways of Interpetation of Hungarian-American Ethnic-based Public Life and Identity. In: Papp Z. Attila (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Books, Budapest, 2008. 426-456.
 • > A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási és kutatási térség lehetősége. In: Görömbei András – Manherz Károly (szerk.) Az együttműködés esélyei. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Debrecen, 2007. 43-52.
 • > Dr. Farkas Lilla - Németh Szilvia – Papp Z. Attila – Boros Julianna – Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása. Országjelentés 2007. Open Society Institut, Budapest, 2007.
 • > Kárpát Panel 2007. Egy kutatás gyorshatása. REGIO 2007/4. 107-127.
 • > Magyarország. In: Papp Z. Attila – Veres Valér (szerk): Kárpát Panel 2007. Gyorsjelentés. A Kárpát-medencei magyarok helyzete és perspektívái. MTA ENKI, Budapest, 2007.
 • > A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években. A működtetők világa (tézisek). KORUNK, 2006/4.
 • > Határon túli magyar oktatástámogatások (2003-2006). EDUCATIO 2006/Mérleg. 130-146.
 • > Oktatási támogatások a határon túli magyar közösségeknek(2003-2006). EDUCATIO, 2006/1, Mérleg szám.
 • > A romániai magyar újságíró-társadalom. ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓ 2005. július-augusztus 30-44.
 • > Felnőttképzés és iskolarendszerű szakképzés viszonya - kisebbségi (romániai magyar) közegben -. REGIO 2005/2 84-91.
 • > Időhasználat és iskolai teljesítmény a romániai magyar középiskolai kultúrában. In: Gábor Kálmán – Veres Valér (szerk.) Erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. Belvedere, Szeged, 2005. 54-74.
 • > Németh Szilvia - Papp Z. Attila: Kapcsolatok a határon. Esettanulmány a szülő-iskola közötti kapcsolattartás jellegzetességeiről két miskolci általános iskolában. REGIO 2005/3 3-27.
 • > Romániai magyar médiaelit. Egy tipológia kísérlete. In: Ablonczy Balázs - Fedinec Csilla (szerk.) Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. TLA, Budapest. 371-429.
 • > Romániai magyar sajtónyilvánosság a posztszocializmus korszakában. SZÉKELYFÖLD 2005/2. 82-110.
 • > Romániai magyar szerkesztők. (I.) MAGYAR SZEMLE 2005/június 81-100.
 • > Romániai magyar szerkesztők. (II.) MAGYAR SZEMLE 2005/augusztus 140-162.
 • > A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években. A működtetők világa. In: Fedinec Csilla (szerk.) Nemzet a társadalomban. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2004. 291-301.
 • > Hermann Zoltán et all.: Irányelvek a roma gyerekek szegregált oktatásának felszámolására. Oktatáspolitikai tanulmány. In: Németh Szilvia (szerk.) Esély az együttnevelésre. Chance for Integration. OKI, Bp., 2004. 9-45
 • > Iskola és integráció. A fókuszcsoportok elemzése. In: Németh Szilvia (szerk.) Esély az együttnevelésre. Chance for Integration. OKI, Bp., 2004. 105-165.
 • > Pedagógusok és minőségkoncepcióik a romániai magyar közoktatásban (egy kérdőíves vizsgálat tanulságai). REGIO, 2004/2. 79-103.
 • > A metaforák alkonya? Vázlat a kilencvenes évek magyar szociológiai diskurzusairól. In: Kovács Éva (szerk.) Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002. 71-108.
 • > Kisvárosi identitás(ok). In: KISEBBSÉGKUTATÁS 2002/2. 304-318.
 • > Miért ne..., hiszen úgyis? Avagy gondolatok a mai felsőoktatás levegőjéről. In: Kosztán Katalin (szerk.) Toborzó. Magyar tannyelvű képzés a romániai felsőoktatásban. Kolozsvár, 2002. 11-13.
 • > Számokba fojtva: "Tusványos". (társszerzők: Kriza Borbála és Ercsei Kálmán). In: Romániai magyar évkönyv 2002. Temesvár - Kolozsvár 2002. 88-96.
 • > A civil társadalom eszméje a romániai sajtónyilvánosságban 1990 után. In: Tóth Károly (szerk.) Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai. Dunaszerdahely, Lilium Aurum. 2001. 94-125.
 • > A romániai magyar fiatalok részvétele a felsőoktatásban. (társszerző: Erdei Itala) In: Romániai magyar évkönyv 2001. Temesvár - Kolozsvár 2001. 107-135.
 • > A romániai magyar sajtónyilvánosság működtetői. Helyzetkép az újságíró társadalomról. In: Romániai magyar évkönyv 2001., Temesvár - Kolozsvár 2001. 201-211.
 • > Feischmidt Margit (ed.) Ethnic Relations in Eastern Europe. Local Government and Public Service, Budapest, 2001 (társszerző). 257.
 • > Budapesti egyetemek és folyóiratok a szakmában. Az intézményesült szociológia néhány vonatkozása Magyarországon 1990 után. In: REGIO, 2000/1. 249-265.
 • > În căutarea meciului pierdut. ALTERA 2000/13. 87-102.
 • > Médiafogyasztási szokások és előítéletesség Gyergyószentmiklóson I-III, GYERGYÓI KISÚJSÁG 2000/március
 • > Situaţia învăţământului maghiar din România după 1989. In: Alternative minoritare. Prezentarea problemelor minoritare în revista Magyar Kisebbség (1995-2000). Sfântu Gheorghe, Editura T3, 200-226.
 • > Többségi - kisebbségi médiahasználat és tolerancia (a médiafogyasztási szokások összehasonlítása Gyergyószentmiklós és Dunaszerdahely város között.) FÓRUM 2000/3. 19-41.
 • > "Konfliktuskezelés" a romániai magyar sajtónyilvánosságban. A HÉT, Bukarest, 1999/40.
 • > Én és a város I-III. GYERGYÓI KISÚJSÁG 1999/június
 • > Földem, földem, te székely. PRO MINORITATE 1999/tél. 97-101.
 • > Az autók értelemváltozásai -kísérlet a sebesség tettenérésére-, KRITIKA 1998/7
 • > Egzisztenciateremtés a határon túli magyarság körében, kézirat, MTA PTI könyvtára
 • > Bánsági falvak szórványmagyarsága. Helyzetképek, azonosulási stratégiák. In: Albert Ferenc - Bodó Barna - Papp Z. Attila: Peremlét és megmaradás, Temesvár, 1997. 73-113.
 • > Női test(rész)ek Budapest közterein, KRITIKA, 1997/10
 • > Presa maghiară din Romania în timpul campaniei electorale din 1996. Kézirat, Teleki László Alapítvány könyvtára.
 • > A román felsőoktatás akkreditációs törvénye, kézirat, Oktatáskutató Intézet könyvtára, 1994
 • > Reformot jelent az új szakok beindítása?, kézirat, Oktatáskutató Intézet könyvtára, 1994

Recenzió, interjú

Fordítás

 • > Marius Cosmeanu: Szocio(n)osztalgia. - fordítás, REGIO 2002/4. 378-389.
 • > Cosmeanu Marius: Antinosztalgia: magyarok a román nyilvánosságban. (fordítás). LIMES 2001/5 75-95.
 • > Iuliu Maniu: A kisebbségi kérdés, fordítás LIMES, 1998/4. 257-276.
 • > A román oktatási rendszer Fehér Könyve, fordítás, Oktatáskutató Intézet könyvtára, 1994
 • > Robert D. Reisz: A munkanélküliek átképzése Romániában - fordítás, EDUCATIO, 1993/2

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • > Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Books, Budapest, 2008. 514.
 • > Mandel Kinga - Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Csíkszereda, Soros Oktatási Központ, 2007.
 • > Papp Z. Attila – Veres Valér (szerk): Kárpát Panel 2007. Gyorsjelentés. A Kárpát-medencei magyarok helyzete és perspektívái. MTA ENKI, Budapest, 2007.